Tranziție2019-02-09T14:08:22+02:00
Loading...

Pentru majoritatea persoanelor, identitatea de gen corespunde cu sexul lor biologic şi cu menţiunea privind ‚sexul’ din actele de stare civilă – în termenii cei mai comuni, persoanele cu corp bărbătesc se simt bărbaţi, cele cu corp femeiesc se simt femei. În cazul persoanelor transgender această suprapunere a  genului  cu sexul biologic nu există, nu este relevantă sau nu este totală.  Cineva care are un corp de femeie se poate identifica drept bărbat. La fel, o persoană cu corp bărbătesc se poate simţi femeie. Transgender este un termen umbrelă care cuprinde diverse situaţii în care această suprapunere dintre gen şi sex nu este completă.

Varietatea situaţiilor în care se pot afla persoanele transgender este mare şi nu poate fi tratată prin croirea şi impunerea unor condiţii stricte, bazate pe modelul persoanelor a căror sex consemnat la naştere corespunde cu identitatea de gen din prezent („persoane cis-gender”). Există persoane transgender care se identifică şi îşi exprimă genul diferit de normele prescrise pentru un anume gen, găsesc variante de a-şi exprima identitatea de gen fără a recurge la modificări corporale (de exemplu la terapie cu hormoni sau intervenţii chirurgicale) sau fără a avea nevoie ca identitatea lor de gen să fie recunoscută juridic (sex, prenume, CNP).  Alte persoane transgender, însă, nu pot trăi încadrate din punct de vedere legal într-un alt gen decât cel cu care se identifică, iar acestea vor face tot ceea ce depinde de ele pentru a obţine recunoaşterea juridică a identităţii lor de gen.

Tranziția, ca termen general, se referă la ansamblul eforturilor pe care persoanele transgender le fac pentru a trăi conform identității lor de gen. Această tranziție poate include, în funcție de situație, conștientizarea și acceptarea identității, informarea familiei și a cercului de prieteni sau adoptarea anumitor forme de expresie a genului. Din categoria largă a tranziției pot face parte, dar nu este obligatoriu, tranziția juridică (modificarea actelor de stare civilă și recunoașterea juridică deplină a identității de gen) și tranziția medicală (ansamblul procedurilor medicale de afirmare a genului).

Tranziție medicală
Tranziție juridică