Standarde de îngrijire WPATH2020-12-03T15:09:34+02:00

 

Asociația Profesională Mondială pentru Sănătatea Persoanelor Transgender (World  Professional Association for Transgender Health – WPATH[1]) este o organizație internațională multidisciplinară a cărei misiune este promovarea îngrijirii medicale întemeiate pe date ştiinţifice, a educației, cercetării, activismului, politicilor publice și respectului în domeniul sănătăţii pentru persoanele transsexuale şi transgender. Viziunea WPATH este aceea de a reuni diverşi profesionişti devotaţi dezvoltării de bune practici şi de politici care să promoveze la nivel global sănătatea, cercetarea, educaţia, respectul, demnitatea şi egalitatea, în toate mediile culturale, a persoanelor transgender, transsexuale şi neconforme cu normele de gen.

Standarde de îngrijire WPATH pot fi accesate aici.

Una dintre principalele funcții ale WPATH este să promoveze cele mai înalte norme de îngrijire medicală individuală prin formularea Standardelor de Îngrijire (SDÎ) pentru sănătatea persoanelor transsexuale, transgender și neconforme cu normele de gen. SDÎ se întemeiază pe cele mai bune studii științifice existente și pe consensul experților.[2] Majoritatea cercetărilor și expertizei din acest domeniu sunt articulate din perspectivă nord-americană și vest-europeană; astfel, SDÎ trebuie adaptate la alte zone din lume. Sugestii despre moduri de a concepe relativitatea și competența culturale sunt incluse în această versiune a SDÎ.

Obiectivul general al SDÎ este să ofere îndrumare clinică profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a ajuta persoanele transsexuale, transgender și neconforme cu normele de gen, oferindu-le căi sigure și eficiente de a ajunge să se simtă confortabil cu sinele și genul lor, și urmărind creşterea de ansamblu a sănătăţii lor, a bunăstării lor psihologice și a sentimentului lor de împlinire. Asistența poate include îngrijire medicală primară, îngrijire ginecologică și urologică, opțiuni de reproducere, terapie prin comunicare, servicii de sănătate mintală (de exemplu, evaluare, consiliere, psihoterapie), tratamente hormonale și chirurgicale. Deşi documentul acesta se adresează în principal profesioniştilor din domeniul sănătății, SDÎ pot fi folosite şi de către indivizi, de familiile lor și de instituții sociale, pentru a înțelege cum pot ajuta la promovarea sănătății optime pentru membrii acestui divers grup.

WPATH semnalează că sănătatea depinde nu numai de o bună îngrijire clinică, ci și de climatul social și politic care oferă și asigură toleranța socială, egalitatea, precum și drepturi cetăţeneşti depline. Sănătatea se promovează prin politici publice și reforme legislative ce încurajează toleranța și echitatea pentru diversitatea sexuală și de gen, și elimină prejudecățile, discriminarea și stigmatizarea. WPATH se angajează să pledeze pentru asemenea schimbări în politicile publice și în reformele legislative.

Standardele de Îngrijire sunt ghiduri clinice flexibile

SDÎ sunt în mod voit flexibile, pentru a răspunde diverselor nevoi de îngrijire medicală a persoanelor transsexuale, transgender și neconforme cu normele de gen. Deşi adaptabile, SDÎ oferă norme de promovare a îngrijirii medicale optime şi îndrumare pentru tratamentul persoanelor ce suferă de disforie de gen – în general definită ca un disconfort sau o indispoziţie cauzate de discrepanța dintre identitatea de gen a unei persoane și sexul atribuit ei la naștere (cu rolul de gen aferent și/sau respectivele caracteristici sexuale primare și secundare) (Fisk, 1974; Knudson, De Cuypere, & Bockting, 2010b).

Ca în toate versiunile precedente ale SDÎ, criteriile propuse aici pentru terapia cu hormoni și pentru tratamentele chirurgicale pentru disforie de gen reprezintă ghiduri    clinice ce pot fi modificate de către personalul medical sau prin diverse programe de sănătate. SDÎ pot fi adaptate clinic în funcţie de următoarele: circumstanţele anatomice, sociale şi psihologice unice ale pacientului; metodele dezvoltate de profesioniştii medicali experimentaţi pentru a gestiona situaţii frecvente;  protocoalele de cercetare; lipsa resurselor, în anumite regiuni din lume; sau nevoia de strategii specifice de reducere a vătămării. Aceste modificări trebuie recunoscute ca atare, explicate pacientului și documentate prin consimțământ avizat pentru îngrijirea de calitate şi protecţia legală a pacientului. Documentarea respectivă implică, de asemenea, o valoroasă acumulare de noi date care, examinate ulterior, permit dezvoltarea pe mai departe a îngrijirii medicale şi a SDÎ.

Formulând norme de îngrijire, SDÎ confirmă totodată însemnătatea alegerilor avizate şi valoarea metodelor de reducere a riscurilor. În plus, versiunea de faţă a SDÎ recunoaşte şi validează diverse manifestări ale genului ce pot necesita tratamente psihologice, hormonale sau chirurgicale. Unii dintre pacienții care solicită îngrijire au făcut singuri progrese semnificative în privinţa schimbării de rol de gen, a tranziţiei sau a altor decizii referitoare la identitatea lor de gen ori la disforia de gen. Alții necesită servicii intensive. Profesioniștii din domeniul sănătății pot utiliza SDÎ pentru a-i ajuta pe pacienți să ia în  considerare întreaga gamă de servicii medicale disponibile lor, potrivit nevoilor lor clinice și obiectivelor lor de exprimare a genului.

[1]              Anterior numită Asociaţia Internaţională de Disforie de Gen Harry Benjamin.

[2]              Versiunea nr. 7 a SDÎ diferă semnificativ de cele anterioare. Modificările cuprinse aici se bazează pe importante evoluţii culturale, pe progrese în cercetarea clinică şi pe luarea în considerare a diverselor probleme de îngrijire medicală care, dincolo de terapia cu hormoni şi de intervenţii chirurgicale, pot apărea în cazul persoanelor transexuale, transgender şi neconforme cu genul lor (Coleman, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d).

 

*********

 

Acest document reprezintă traducerea oficială în limba romană a Standardelor de Îngrijire pentru sănătatea persoanelor transsexuale, transgender și neconforme cu normele de gen formulate de Asociația Profesională Mondială pentru Sănătatea Persoanelor Transgender (World  Professional Association for Transgender Health – WPATH). În scopuri juridice şi tehnice, este necesară consultarea variantei oficiale în limba engleză a Standardelor de Îngrijire WPATH, disponibilă la www.wpath.org

Traducerea în limba română a fost coordonată de Irina Niţă şi a fost realizată cu participarea unor voluntari şi colaboratori ai Asociaţiei ACCEPT. Mulţumim în mod special lui Sasha Ichim, activist trans și membru fondator TRANSform şi Cristinei Radu care au realizat prima variantă a traducerii, Elenei Radu şi Ilincăi Turcu care au adaptat şi definitivat versiunea în limba română şi Nanei Vaida care a revizuit corectitudinea terminologiei medicale folosite.

Prezenta versiune a fost revizuită de Elias Damian, activist trans, și de Patrick Brăila, activist trans și co-președinte al Asociației ACCEPT.

Standarde de îngrijire WPATH pot fi accesate aici.