Termenul transgender descrie orice persoană a cărei identitate de gen nu coincide cu genul atribuit la naştere. Astfel, identitatea este factorul definitor, şi nu statusul fizic al persoanei, intervenţiile sau îngrijirea medicală pe care aceste persoane şi le doresc (sau nu) sau la care au sau nu acces. Persoane diferite pot avea dorinţe foarte diferite legate de sine fără ca acest lucru să la afecteze “legitimitatea” ca persoană trans.

2019-02-15T17:15:24+02:00