Identitatea de gen este o componentă internă, psihologică, adânc înrădăcinată şi nemodificabilă, în timp ce expresia de gen, deşi asociată identităţii, este externă, ţine de comportament şi variază, atât între indivizi cât şi de la un moment la altul la aceeaşi persoană.

2019-02-15T17:13:56+02:00