Identitatea de gen se referă la o conştiinţă de sine a unei persoane ca aparţinând unui gen.
Un simţ intern de apartenenţă şi confort natural/firesc într-un gen. Ca şi mecanism psihologic se conturează în jurul vârstei de 3 ani şi încercări ulterioare de a-l schimba sunt dăunătoare pentru sănătatea mentală a individului.

2019-02-15T17:13:17+02:00