Pe scurt, termenul de sex se referă la caracteristici măsurabile, biologico-medicale, iar genul se referă la elemente psihologice si socioculturale.

2019-02-15T17:08:24+02:00