Prin autodeterminare se înţelege dreptul indivizilor să ia decizii libere în legătură cu actele lor de stare civilă. Deocamdată, în majoritatea ţărilor, schmbarea actelor este un proces greoi, îndelungat, ce implică decizii judecătoreşti şi impunerea unor condiţii de ordin medical.

Acest lucru reprezintă atât o piedică de ordin practic, cât şi o lezare a demnităţii persoanelor trans, prin: lipsa unei opţiuni în afara binarului M/F, întreg procesul de a fi nevoite să ceară şi să îşi justifice recunoaşterea legală, în loc să li se ofere din start oportunitatea de a îşi declara genul, şi medicalizarea identităţii persoanei prin impunerea condiţiilor medicale(lucru ce, de asemenea, exclude persoanele trans ce nu îşi doresc respectivele modificări).

2019-02-15T17:23:08+02:00