Prin disforie de gen se înţelege suferinţa sau disconfortul psihologic resimţit de persoanele trans legat de caracteristicile lor sexuale primare sau secundare, sau datorită felului în care sunt percepute şi tratate în societate. Pe termen lung, stresul psihologic cauzat de disforia de gen poate cauza anxietate, depresie sau stări disociative, şi acestea pot masca disforia.

Disforia de gen este în general definită ca un disconfort sau o indispoziţie cauzate de discrepanța dintre identitatea de gen a unei persoane și sexul atribuit ei la naștere (cu rolul de gen aferent și/sau respectivele caracteristici sexuale primare și secundare) (Fisk, 1974; Knudson, De Cuypere, & Bockting, 2010b).(def. preluată din SdÎ WPATH 2011)

A se observa că definiţia identităţii transgender nu face trimitere directă la disforia de gen, deoarece, deşi comună, nu este o experienţă obligatorie pentru a fi trans.

2019-02-15T17:21:30+02:00